Võimendi Yaqin VK2100. Toitelüliti ümbertõstmine ja jooksev hooldus.

Yaqin VK2100 on hübriidvõimendi: lambid sisendastmes, lõppaste klassikaline bipolaar transistorvõimendi. Made in China.

Tegevus:

1. Kontrollitud lõppastme voolud ja väljundi null.
2. Eemaldatud algne toitelüliti.
3. Valmistatud ette uus toite indikaator-ledi kinnitus.
4. Valmistatud ette koht uuele toitelülitile.
5. Paigaldatud uus indikaator-led (roheline).
6. Paigaldatud uus toitelüliti.
7. Võimendi korpus on võrdlemisi umbne, tulevikus tuleks mõelda tuulutuse parendamisele.
8. Eelastme lampide võimendus on väga suur, tulevikus tuleks mõelda teist tüüpi lampide kasutamisele.
9. Väljundklemmid on originaalis nigelad, tulevikus tuleks mõelda paremate vastu vahetamisele.
10. Koostatud võimendi. Aega kulus kokku: ca 2h.
11. Testitud tööd 4h. Ok.
12. Toonkompensatsioon ei ole hästi lahendatud, kasuks tuleks selle eemaldamine võimendist.
Jaanuar 2014