Võimendi Starfield VT5050. Push-Pull, klass AB2. Made in England 1989.

Probleemid:

1. Ühe kanali lõpulambid aeg-ajalt punastuvad. Tuvastada põhjus ja korrastada. Viga on juhuslikku laadi.
2. Lampide seisukorra kontroll ja üldine hooldus.

Remont:

1. Võimendi skeemi on eelnevalt muudetud, lõpulampidele rakendatud fix bias. Kasutatud on veidi sobimatuid eelpinge reguleerimise trimmereid. Üks trimmeritest on väsinud, mis põhjustab ühe kanali eelpinge kadumist.
2. Vahetatud bias trimmerid 10-pöördeliste vastu.
3. Mõõdetud lampide parameetrid lambitestriga. Lõpulambid on kõik heas korras ja piisavalt võrdsed.
4. Eelastme lampidest ühel mõningane ebavõrdsus trioodi poolte emissioonivõime vahel, erinevus 28%. Esialgu veel töötab rahuldavalt.
5. Teine eelastme lamp heas seisukorras, pooled võrdse emissiooniga.
6. Paigaldatud lambid, muudetud lõppastme lampide asetuse järjekorda parima sobituse saavutamiseks.
7. Seadistatud lõppastme eelpinged vastama lampide 35mA voolule. Anoodil hajuvõimsus 17W tühijooksul.
8. Mõõdistatud võimendi, maksimaalne väljundvõimsus: 23W /6 oomise koormusega kummaski kanalis, võrdne.
9. Kontrollitud seadme tööd ca 3 h.
10. Koostatud seade.
11. Ajakulu kokku: ca 10 h.
26.10.2013