Riga-10 raadio FM/MP3 ploki paigaldus ja vajadusel remont.

Valmistatud 1958, vanust pillil 55 a. Aparaat üldiselt komplektne, väga ilusa disainiga raadio. Riga-10-l on potentsiaalikas Push-Pull madalsagedusvõimendi (8W), mis originaalis on tetroodlülituses lõppastmega. AM raadio ei mängi tänapäeval FM jaamasid, otstarbekas on paigaldada 88-108 MHz täisribaga FM/MP3 plokk.

Esmase ülevaatuse käigus ilmnes probleeme:

1. Valjuhääldi membraan kulunud, kuid valjuhääldi on töökorras. Valjuhääldi vajab vahetamist, hetkel pole primaarne.
2. Tugev võrgumüra väljundis. Toiteosa probleemid.
3. Võimendi töötab väga suurte moonutustega.
4. Lainealade ümberlülitamisel ei pöördu skaala trummel korralikult kaasa, mehaanika probleemid.
5. Aparaati on hoitud pikemat aega niiskes ruumis, šassiil esineb üsna palju roostet.
6. Võrgupinge valits on katki.

Ilmnes ka positiivset:

1. Helitugevuse potentsiomeeter ei krõbise üldse. Väga erandlik.
2. Tämbri potentsiomeetrid ka ei krõbise üldse. Tõesti väga erandlik.
3. "Maagiline silm" on töökorras, üsna hele.

Tegevus:

1. Lahutatud aparaat korpusest, puhastatud sajandite tolmust ja mustusest. Esineb varasemaid remontide jälgi.
2. Eemaldatud purunenud võrgupinge valits.
3. Paigaldatud uus toitejuhe, kaitsemaandusega šassiile.
5. Paigaldatud uus võrgutoite lüliti šassii tagaosale, eesmärgiga säästa helitugevuse potentsiomeetrit asjatust kulutamisest toite lülitamisel.
6. Tuvastatud madal anoodpinge, kenotron 5Ц4С on väsinud. Vahetatud kenotron NOS eksemplari vastu. Anoodpinge tõusis normi.
7. Endiselt suur võrgumüra väljundis. Lisatud uued elektrolüütkondensaatorid ärakuivanute asemele. Võrgumüra vähenes märgatavalt, kuid esineb veel siiski.
8. Mõõdetud lõppastme lampide eelpinged. Ühel õlal eelpinge puudub, lamp töötab väga kuumana, tõmbab anoodpinge alla. Veaotsingu tulemusel leidus vigane faasipööraja järgne kondensaator, mis oli hakkanud voolu lekkima, tõmbas lambi eelpinge maha. Kondensaator on paber-õlis tüüpi, millised tavaliselt voolu ei leki. Vahetatud faasipööraja järgsed kondensaatorid ja eelpinge takistid. Lõppaste asetus režiimi, anoodpinge normis, kuid võrgumüra esineb veelgi.
9. Vahetatud võimendi sisendpentood 6Ж8, misjärel võrgumürad praktiliselt puuduvad.
10. Muudetud võimendi lõppastme skeem trioodlülituseks, heli iseloom paranes märgatavalt.
11. Laineala valits töötab, kuid purunenud on skaala trumlit vedava vernjeeri nööri fiksaatori nukk (bakeliidist rullikul). Seda parandada ei õnnestunud, vaja leida terve detail või treida uus..
12. Paigaldatud RCA sisendpesad FM mooduli sisendi jaoks.
13. Tehtud toide FM/MP3 mooduli jaoks.
14. Paigaldatud FM/MP3 moodul.
15. Valjuhääldile paigaldatud üks uus "vuntsitraat" räbaldunud vana asemele..
16. Koostatud raadio. Aega kulus kokku: ca 8h.
17. Testitud aparaadi tööd 2h. Ok.
17.11.2013