Рекорд-53 raadio FM/MP3 ploki paigaldus ja hooldus. Kosmeetilised probleemid ei ole päevakorras.

Raadio valmistatud ilmselt 1956 a. Aparaat üldjoontes komplektne, ilmnes pika kasutusea tõttu vigasid:

1. Anoodtoite pinge madal. Väsinud toitealaldi lamp 6Ц5С.
2. Helitugevuse potentsiomeeter krõbiseb.
3. Veidi liiga palju võrgumüra väljundis.

Tegevused:

1. Puhastatud aparaat sajandite tolmust ja mustusest.
2. Paigaldatud uus kenotronlamp 6Ц5С, NOS eksemplar. Anoodtoite pinge normis.
3. Lisatud toitefiltrile uued elektrolüütkondensaatorid.
4. Õlitatud helitugevuse potentsiomeeter.
5. Õlitatud kogu muu mehaanika.
6. Remonditud skaala tausta kinnitused, skaala taust fikseeritud õiges asendis.
7. Paigaldatud uued skaalapirnid.
8. Paigaldatud RCA pesad raadio šassiile AUX sisendite jaoks.
9. Tehtud toide FM/MP3 mooduli jaoks.
10. Tehtud ava raadio korpusele FM/MP3 mooduli jaoks.
11. Paigaldatud FM/MP3 moodul.
12. Paigaldatud uus võrguvoolu toitejuhe.
13. Koostatud raadio. Aega kulus kokku: ca 6h.
18. Testitud tööd 4h. Ok.