Lambitester Л3-3. Uuema põlvkonna seade, valmistusaeg: 1973.

Probleemid:

1. Seadme S-meeter ei toimi.
2. Ei ole võimalik kalibreerida lekkevoolude mikroampermeetrit.

Remont:

1. Seadme avamisel leidus "modifikatsioone". Skeemi kontrollimisel ilmnes sobimatute väärtustega detailide paigaldamist.
2. Reguleeritud toitevoolu stabilisaatori pinge (250V).
3. S-meetri signaaligeneraator ei anna õige kuju ega sagedusega siinus signaali.
4. S-meetri selektviivvõimendi ei tööta õieti. Tuvastatud riknenud detailid, mis on seadme algupärased.
5. Vahetatud S-meetri generaatori detailid õigete väärtuste vastu. Uuendatud generaatori lamp (eelvalitud sobiv eksemplar).
6. Vahetatud selektiivvõimendi riknenud kondensaatorid. Uuendatud selektiivvõimendi lambid.
7. Tuvastatud selektviivõimendi põhisagedus, mis on antud eksemplaril 1365 Hz (norm näeb ette 1380 Hz).
8. Paigaldatud trimmeri asemele potentsiomeeter S-meetri hõlpsamaks kalibreerimiseks.
9. Häälestatud signaaligeneraator selektiivvõimendi järgi. Reguleeritud signaali nivood.
10. Koostatud seade, kontrollitud seadme tööd ca 3 h. Parameetrid stabiliseeruvad peale 1 h tööd.
11. Ajakulu kokku: ca 10 h.
21.10.2013