Estonia-2 raadio modifitseerimine: uue grammofoni ja FM/MP3 ploki paigaldus.

Aparaat komplektne, ilmnes pika mineviku tõttu vigasid:

1. Raadiost on varasema ajaloo käigus eemaldatud originaal valjuhääldid. Asendatud 4ГД-35 ja need on vigased.
2. MS võimendi lambid läbi, vajavad vahetamist.
3. "Maagiline silm" on kustunud.
4. Skaala pirnid vajavad vahetust.

Tegevus:

1. Puhastatud aparaadi sisu sajandite tolmust ja mustusest.
2. Demonteeritud kogu raadio.
3. Modifitseeritud raadioaparaadi korpus. Renoveeritud aparaadi korpus.
4. Paigaldatud uued valjuhääldid.
5. Vahetatud toitealaldi seleensild pooljuhtdiood silla vastu.
6. Muudetud toitefiltrit võrgumüra filtratsiooni parandamise eesmärgil, lisatud uued elektrolüütkondensaatorid.
7. Lisatud CRC ahel dioodsilla kasutamise tõttu tekkiva pingetõusu kompenseerimiseks.
8. Vahetatud helisagedusvõimendi lambid uute vastu.
9. Häälestatud lõppastme lampide biasid võrdseteks.
10. Vahetatud kustunud "maagiline silm" 6E5C uue NOS vastu.
11. Eemaldatud skeemist tämbriklahvid, muudetud tagasiside skeemi, võimendi töötab nüüd režiimis "Симфония" täislaia piiramata sagedusribaga.
12. Paigaldatud RCA sisendpesad välise heliallika sisendi jaoks.
13. Paigaldatud RCA sisendpesad väljundiks välise stereo võimendi jaoks.
14. Paigaldatud grammofoni mehanism Unitra 600C.
15. Ehitatud toiteplokk grammofoni mehanismi ja FM/MP3 ploki jaoks.
16. Lisatud RIAA fonokorrektor gfammofonile.
17. Paigaldatud grammofonile uus helipea Audio Technica AT95E.
18. Paigaldatud FM/MP3 moodul. Ühendatud see MS-võimendi sisendiga.
19. Häälestatud grammofoni mehaanika.
20. Paigaldatud uued skaala pirnid.
21. Paigaldatud uus võrguvoolu juhe, PE kaitsemaandusega šassiile.
22. Koostatud raadio. Aega kulus kokku: ca 28h.
23. Testitud aparaadi tööd 8h. Ok.
02.04.2015