Estonia-2 raadio FM/MP3 ploki paigaldus ja remont.

Aparaat komplektne, ilmnes pika mineviku tõttu vigasid:

1. Helitugevuse potentsiomeeter krõbiseb: potentsiomeeter ära kulunud. Vajab uut potentsiomeetrit.
2. Raadiost on varasema ajaloo käigus lahkunud lisakõlarite väljundtrafo.
3. Tugev võrgumüra väljundis.
4. MS võimendi lambid läbi, vajavad vahetamist.
5. Häireid tekitab vahesageduse lamp 6K4П.
6. "Maagiline silm" on kustunud lõplikult.
7. Originaal toitelüliti on lõpetanud tegevuse.
8. Skaala pirnid läbi põlenud.

Tegevus:

1. Puhastatud aparaat sajandite tolmust ja mustusest.
2. Üritatud hooldada helitugevuse potentsiomeetrit, ei õnnestu, see on läbi.
3. Paigaldatud uus helitugevuse potentsiomeeter Piher.
4. Vahetatud toitealaldi seleensild pooljuhtdiood silla vastu.
5. Muudetud toitefiltrit võrgumüra filtratsiooni parandamise eesmärgil, lisatud uued elektrolüütkondensaatorid.
6. Lisatud CRC ahel dioodsilla kasutamise tõttu tekkiva pingetõusu kompenseerimiseks.
7. Vahetatud helisagedusvõimendi sisendlamp 6Ж1П uue vastu. Lamp varjestatud.
8. Vahetatud helisagedusvõimendi lamp 6H2П uue vastu.
9. Muudetud MS-võimendi lampide kütte skeemi võrgumüra vähendamise eesmärgil.
10. Lisatud lõppastme katoodahelasse uus el-lüüt kondensaator.
11. Häälestatud lõppastme biasid võrdseteks.
12. Vahetatud kustunud "maagiline silm" 6E5C heledama vastu.
13. Muudetud "maagilise silma" skeemi, silm toimib nüüd helinivoo indikaatorina.
14. Eemaldatud VS lamp 6K4П.
15. Varjestatud tämbriploki juhtmestik.
16. Eemaldatud tämbriklahvid, muudetud tagasiside skeemi, võimendi töötab nüüd režiimis "Симфония" täislaia piiramata sagedusribaga.
17. Paigaldatud RCA sisendpesa FM mooduli sisendi jaoks.
18. Paigaldatud RCA AUX sisendpesa väliste signaaliallikate jaoks.
19. Lisakõlarite pesad ühendatud MS-võimendi olemasoleva väljundtrafoga.
20. Ehitatud toiteplokk FM/MP3 ploki jaoks.
21. Vahetatud esipaneeli katteriie.
22. Paigaldatud FM/MP3 moodul. Ühendatud see MS-võimendi sisendiga.
23. Proovitud elustada grammofoni. Ei õnnestu, puudub helipea ja kummirullid on kivistunud ja mõranenud.
24. Paigaldatud uus toitelüliti raadio šassii tagaosale. Lõigatud ava selle jaoks tagaseinale.
25. Paigaldatud uued skaala pirnid.
26. Paigaldatud uus võrguvoolu juhe, PE kaitsemaandusega šassiile.
27. Tagasi liimitud korpuse ärakukkunud pisidetaile.
28. Remonditud raadio nupud.
29. Koostatud raadio. Aega kulus kokku: ca 25h.
30. Testitud aparaadi tööd 5h. Ok.
15.10.2013