Audioromy 813 võimendi modifitseerimine.
Tegemist on SE tüüpi võimendiga, lõppastmes kasutatakse raadiosaatjatele mõeldud otseküttega lampe 813 (Hiina toodang). Lõppastme lampide bias on käsitsi seadistatav. Made in China.

Tegevuse eesmärk:
Modifitseerida võimendi sisendastmed trioodlampidele, viia madalamaks sisendi tundlikkus, eemaldada üldine tagasiside, vahetada kasutatud komponente kvaliteetsemate vastu, reguleerida lõppastme voolud. Selgitada välja toitetrafo liigse kuumenemise põhjus.

Esmane ülevaatus:
Võimendi saabus mittekomplektsena, puudusid osad originaalsed lambid. Tuvastatud lõppastme lampide liiga suured voolud (120W anoodvõimsust).

Tehtud:

1. Seadistatud lõppastme lampide voolud (bias). Toitetrafo üleliigne kuumenemine lakkas.
2. Muudetud skeem, rakendatud uued trioodlambid, eemaldatud üldine tagasiside.
3. Paigaldatud uus potentsiomeeter Alps.
4. Modifitseeritud eelastmete toiteosa.
5. Proovikuulatud, heli ei rahulda.
6. Vahetatud signaalitrakti üleminekukondensaatorid polüpropüleenkondensaatorite vastu.
7. Proovikuulatud, heli paranes.
8. Jälgitud võimendi tööd ca 4 tundi. Kõik näitajad stabiilsed.
9. Mõõdistatud väljundvõimsus: 2x20W (deep-deep A-class).
10. Suletud võimendi korpus.
Aega kulus: ca 8h


Uute lampide montaa˛ tehtud.


Kondensaatoripark uuendatud.


Algne andmesilt. CE märgistus on märkimisväärne.


813 lambid on tõsised "jõulupuud"


Üksik "jõulupuu"